19.05.2021 – Wstydliwy zakup akcji klubu


Prezes GKS-u Katowice kupił akcje spółki. Nie chce rozmawiać o ich zakupie. Marek Szczerbowski, prezes spółki GKS GieKSa Katowice kupił 865000 akcji klubu. Szczerbowski kupił akcje po cenie 5 groszy.

Wiadomo na pewno, że miasto Katowice nie sprzedawało akcji prezesowi GKS-u.

„Miasto Katowice nie sprzedało akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. Prezesowi Markowi Szczerbowskiemu ani też żadnemu innemu podmiotowi, czy to osobie fizycznej czy też prawnej, przez cały czas pozostawania akcjonariuszem spółki” – poinformował nas Michał Łyczak, rzecznik Urzędu Miasta Katowice.

O sprawie szeroko pisały Dziennik Zachodni TUTAJ oraz InfoKatowice – TUTAJ